Apr 06, 2018 12:06 Europe/Sarajevo
  • Pećina Karaftu
    Pećina Karaftu

Pećina Karaftu nalazi se 70 km južno od grada Divandare u pokrajini Kurdistan u Iranu. To je vapnenačka pećina nastala u trećem geološkom razdoblju. U nekim njenim dijelovima nalaze se ručno pravljeni reljefi i natpisi iz prethistorije. Registrirana je na listi nacionalne baštine Irana.

tagovi

komenatari