Feb 14, 2018 10:00 Europe/Sarajevo
  • Obuka policajki u Afganistanu
    Obuka policajki u Afganistanu

U gradu Sivas u Turskoj, u policijskoj akademiji se, u skladu s dogovorom zvaničnika dviju zemalja, Turske i Afganistana, obučavaju policajke Afganistanke.

tagovi

komenatari