• Neviđeni snimci ajetollaha Hašemija Rafsandžanija
    Neviđeni snimci ajetollaha Hašemija Rafsandžanija

Prije godinu dana ajetollah Hašemi Rafsandžani je, nakon života punog truda i borbe, preselio na Ahiret. Bio je jedan od stubova Islamske revolucije i jedinstven oslonac sistemu Islamske republike. Brojni velikani i teoretičari nazivali su ga "ličnom kartom revolucije".

tagovi

Jan 11, 2018 10:01 Europe/Sarajevo
komenatari