• Tampon zona između dvije Koreje
    Tampon zona između dvije Koreje

Podjela Koreje na sjevernu i južnu nastala je nakon pobjede Saveznika u 2. svjetskom ratu 1945. godine i okončanja 35 godina dominacije Japana nad tom zemljom. Kao rezultat Korejskog rata nastale su dvije odvojene Koreje, koje postoje od vremena Hladnog rata do danas. Sjeverna Koreja je komunistička država, a Južna Koreja se, nakon nekoliko desetljeća autokratske vladavine, pretvorila u demokratsku liberalnu i kapitalističku zemlju.

tagovi

Jan 09, 2018 10:40 Europe/Sarajevo
komenatari