• Kamena struktura sela Palengan
    Kamena struktura sela Palengan

Palengan je selo u pokrajini Kurdistan. Kuće u ovom selu, koje su sagrađene na dvije strane doline Tangivar, uglavnom su izgrađene od kamena. Arhitektura ovog sela je stepenasta, tako da je krov jedne kuće zapravo dvorište gornje.

tagovi

Dec 03, 2017 09:05 Europe/Sarajevo
komenatari