• Teheranske mahale - ulica Iran
    Teheranske mahale - ulica Iran

Ulica Iran smatra se dijelom naselja Dolat Sabek, važne mahale u Teheranu. U tom naselju postoje bazari, hamam i sakahane. Živopisni vrtovi Alija Aštianija, jednog od najbližih osoba Nasrudina šaha, nalazi se u južnom dijelu ulice Iran. Lokalna struktura stanovnika ove mahale je religiozna.

tagovi

Dec 03, 2017 08:31 Europe/Sarajevo
komenatari