• Stari Put svile
    Stari Put svile

Putujemo u zemlje smještene na starom Putu svile, koji prolazi kroz Kinu, Kazahstan, Afganistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Irak, Siriju i Liban.

tagovi

Dec 02, 2017 09:15 Europe/Sarajevo
komenatari