• Razmjeri ruševina u Muselu
    Razmjeri ruševina u Muselu

Nakon oslobađanja Musela iz ruku DAIŠ-a, postaju jasniji razmjeri ruševina u tom gradu.

Jul 15, 2017 19:30 Europe/Sarajevo
komenatari