• Spas civila iz ruku DAIŠ-a
    Spas civila iz ruku DAIŠ-a

Iračke snage su, oslobodivši stari dio Musela, spasile hiljade iračkih civila iz ruku DAIŠ-a.

Jul 10, 2017 09:34 Europe/Sarajevo
komenatari