• Djevojke Gaze
    Djevojke Gaze

Iako je život u Pojasu Gaze suočen s napadima cionista i čestim prekidima struje, žene i djevojke koje žive u tom području s radošću i nadom ispunjavaju svoju društvenu i ulogu stvaranja života.

Apr 16, 2017 08:02 Europe/Sarajevo
komenatari