• مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
    مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

Dženaza-namaz ajetollahu Hašemiju Rafsandžaniju, uz brojno prisustvo naroda i zvaničnika, na Teheranskom univerzitetu.

Jan 10, 2017 11:04 Europe/Sarajevo
komenatari