Oct 31, 2019 19:34 Europe/Sarajevo
  • Mađarska, Poljska i Češka prekršile zakon EU o migrantima

SaharTV - Vrhunski pravni savjetnik Evropske unije kaže da su Mađarska, Poljska i Češka prekršile zakonodavstvo EU odbijajući pridržavati se migrantskih kvota koje je blok dao.

U pravnom mišljenju objavljenom u četvrtak, pravnica Eleanor Sharpston rekla je da je najviši sud u EU trebao presuditi da tri zemlje "nisu ispunile obaveze prema zakonu EU".

Zemlje EU usaglasile su se da će u 2015. premjestiti 160.000 izbjeglica iz Italije i Grčke dok su zemlje bile pogođene velikim prilivom izbjeglica.

Ali, Češka, Mađarska i Poljska nisu preuzele brigu skoro ni o jednoj izbjeglici tokom dvije godine kada je program bio u funkciji.

Izvršna komisija EU tražila je objašnjenje, ali nisu dobili zadovoljavajuće odgovore.

Sharpstinino mišljenje nije pravno obavezujuće, ali Evropski sud pravde obično slijedi takve preporuke.

tagovi

komenatari