Dec 11, 2018 11:21 Europe/Sarajevo
  • ŽUTI PRSLUCI manifestom sa 25 tačaka postavili uslove: Francuska da odmah istupi iz EU i NATO

Pojavio se nakon Makronovih obećanja i podilaženja - ima četiri grupe zahtjeva

Rukovodeći centar „Žutih prsluka“ – za koji se još ne zna ni ko ga čini ni gdje je – objavio je spisak zahtjeva Vladi Francuske i Emanuelu Makronu.

Jedan od njih je: trenutno povlačenje zemlje iz NATO pakta i istupanje iz svih vojnih misija po svijetu.

Kako prenosi list Le libre penseur, radi se o manifestu od 25 tačaka, podijeljenih u četiri grupe.

Ekonomija i rad

1. Sazvati svenarodnu skupštinu za reformu poreskog sistema i zakonima zabraniti da porezi premašuju 25 odsto onoga čime raspolaže građanin.

2. Povećati minimalnu zaradu, penzije i životni minimum za najmanje 40 odsto.

3. Otvoriti nova radna mjesta u zdravstvu, obrazovanju, javnom transportu, pravosudnoj sferi i drugdje – da bi državna infrastuktura funkcionisala kako treba.

4. Izgraditi pet miliona canova po dostupnoj cijeni i na taj način smanjiti kirije i hipoteke; otvoriti nova radna mjesta u građevinarstvu. Strogo kažnjavati vlasti gradova i oblasti čijom krivicom se pojave beskućnici na ulicama.

5. Anulirati unutrašnji dug.

Politička sfera

1. Izmijeniti Ustav radi omogućavanja pune vlasti naroda i omogućiti održavanje referenduma na inicijativu naroda.

2. Zabraniti lobiranja i šeme uticaja. Osuđenim licima zabraniti da doživotno budu na bilo kakvoj izbornoj funkciji; zabraniti da se istovremeno bude na više izbornih funkcija istovremeno.

3. Istupiti iz Evropske unije i vratiti Francuskoj politički, finansijski i ekonomski suverenitet.

4. Onemogućiti izbjegavanje plaćanja poreza i vratiti 80 milijardi evra koje državi duguje 40 najvećih kompanija. Zaustaviti privatizaciju i vratiti u državnu svojinu privatizovane aerodrome, željezničke pruge, parkirališta itd.

6. Ukloniti sa puteva radare i kamere koje ne pomažu da se osujete saobraćajke i samo su zamaskirana forma poreza.

7. Iz nacionalnog sistema obrazovanja isključiti ideologiju i preispitati destruktivne i diskreditovane metode obuke.

8. U pravnoj sferi povećati budžet za četiri puta i zakonim utvrditi maksimalno vreme za obavljanje pravnih procedura; uprostiti sudski sistem, a pravosuđe učiniti – opštedostupnim i besplatnim.

9. Medije učiniti opštedostupnim i zabraniti propagandu. Obustaviti dotiranje i davanje medijima poreskih olakšica. Onemogućiti kumovsku povezanost medija i političara i razbiti medijske monopole.

10. Ustavom potpuno zabraniti miješanje države u sferu obrazovanja, zdravstva i u stvari porodice.

  Životna sredina i zdravlje

 1. Zakonski obavezati proizvođače tehnike da za nju obezbjeđuju rezervne dijelove za najmanje deset godina.

2. Zabraniti proizvodnju i promet plastičnih posuda, kesa i pakovanja.

3. Sazvati svenarodni kongres za reformu zdravstva i ograničiti uticaj na njega farmaceutskih kompanija.

4. Odustati u poljoprivredi od genetski modifikovanih proizvoda i pesticida koji mogu izazivati rak i patološke promjene endokrilnog sistema; zabraniti i da se poljoprivredno zemljište koriste bez mijenjanja usjeva.

5. Novom industrijalizacijom se osloboditi uvoza koji šteti našoj ekologiji.

 Geopolitika

1. Istupiti iz sastava NATO i zabraniti korišćenje francuske armije u agresivnim ratovima.

2. Odreći se politike pljačkanja, vojnog i političkog miješanja u stvari Afrike. Vratiti afričkim narodima ono što su nepošteno nagrabili njihovi diktatori. Vratiti otuda francuske trupe. Eliminisati kolonijalni sistem  koji afričke zemlje prisiljava da svoje zlatne rezerve drže u centralnoj banci Francuske dok same žive u bijedi.

3. Razgovarati sa njima kao sa ravnima.

4. Zaustaviti priliv migranata za čiji prihvat i integraciju Francuska nema sredstva.

5. U spoljnoj politici poštovati međunarodno pravo i potpisane sporazume.

(Fakti)

tagovi

komenatari