• Afganistanske snage još nisu ušle u regiju Mirza Oulang

SAHARTV - Sigurnosni zvaničnici na sjeveru Afganistana su objavili da i nakon 4 dana operacija vraćnja izgubljeneregije Mirza Oulang, sigurnosne snage ove zemlje nisu još ušle u ovo naselje.

Sigurnosne snage ove zemlje zbog brdovitog terena regije, s većom dozom pažnje se kreću. U ovim operacijama ubijeno je 17 pobujneika, uključujući i dva zapovjednika, a 8 drugih je ranjeno. 

Sigurnosne snage Afganistana pokušavaju da spriječe ciivlne gubitke jer se još nalaze u regionu, a rezultat toga je usporavanje toka operacija.

Aug 13, 2017 15:38 Europe/Sarajevo
komenatari