• UN upozorio na humanitarnu katastrofu u Muselu

SAHARTV - Prema objavi Organizacije Ujedinjenih nacija, pola miliona ljudi u Muselu, zbog nedostatka vode, suočeni su s opasnošću nastanka humanitarne katastrofe.

Informativni portal Al-Ahd je objavio: Organizacija Ujedinjenih nacija upozorila je na pojavu humanitarne katastrofe u Muselu zbog nedostatka pitke vode.

Američka TV mreža CBS  je objavila: Hiljade stanovnika Musela nemaju vode.

Već nekoliko dana većina stanovnika istočnog dijela Musela suočena je s prekidom dotoka vode, te su prisiljeni da koriste vodu iz bunara.

Treba kazati da više od pola miliona ljudi živi na istočnoj strani Tigrisa, i prekid vode može suočiti njihove živote s ozbiljnim problemom.

Jedan od stanovnika Musela je za TV mrežu CBS rekao: Nakon velike štete koju su zračni napadi međunarodne vojne koalicije nanijeli glavnim kanalima za dopremu vode, koji su dovodili vodu iz zapadnog u istočni, te ostale dijelove grada, počela je nestašica vode u Muselu, ali ne bi bilo čudno da je teroristička grupa DAIŠ namjerno prekinula dotok pitke vode u istočni dio grada.

Nov 30, 2016 14:22 Europe/Sarajevo
komenatari