Dec 13, 2018 20:25 Europe/Sarajevo
  • Potpisan Sporazum o korištenju sistema radio veze između policijskih agencija u BiH

Sporazum uređuje isključivo tehničke aspekte komunikacije

Unapređenju saradnje i komunikacije između policijskih agencija u BiH i očuvanju sigurnog okruženja za građane Bosne i Hercegovine doprinijet će Sporazum o korištenju sistema radio veze između policijskih agencija u BiH, koji je danas potpisalo deset policijskih agencija u BiH. 

- Četiri agencije koje su ranije dale saglasnost danas nisu pristupile uz mogućnost da to urade do implementacije samog sporazuma što je predviđeno od 1. februara 2019. godine - rečeno je na današnjem sastanku održanom u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH povodom potpisivanja navedenog Sporazuma.

Potcrtano je da "Agencijama koje nisu dale saglasnost da budu dio ovog Sistema, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policiji Brčko distrikta, Sporazum omogućava da u bilo kom momentu se mogu pridružiti i biti dio ovog sistema sa svim policijskim agencijama u BiH. 

U proteklom periodu Direkcija je, sarađujući s predstavnicima svih policijskih agencija, inicirala određene aktivnosti kroz zajedničke sastanke i usaglašavanje teksta Sporazuma o korištenju sistema radio veze između policijskih agencija u BiH, koji je danas potpisan.

Sporazum o korištenju sistema radio veze između policijskih agencija u BiH uređuje isključivo tehničke aspekte komunikacije putem sistema radio veze između policijskih agencija u BiH, njime se ne definišu bilo kakvi drugi pojmovi niti pitanje nadležnosti.

Putem radio sistema, kako je obrazloženo u saopćenju, između operativnih centara policijskih agencija u BiH, prenose se sve informacije ranog upozoravanja i obavještavanja, informacije koje mogu poslužiti operativno taktičkom radu, a zbog brzine i hitnosti nisu pogodne za prenos standardnim načinima komuniciranja, a naročito u situacijama kada su narušeni redovni načini komuniciranja.

Potvrđeno je da će "svi korisnici sistema radio veze moći ostvarivati komunikaciju ne samo s Operativnim centrom Direkcije, već i direktnu horizontalnu komunikaciju između sebe u ostvarivanju svojih nadležnosti".

Sistem radio veze je digitalni sistem s visokim nivoom enkripcije, cjelokupna komunikacija se snima 24/7, čime se osigurava efikasnost u postupanju uz poštovanje načela zakonitosti i blagovremenosti, navedeno je u saopštenju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, prenosi Fena.

tagovi

komenatari