• Vlada FBiH: Izmjena odluke u vezi finansiranja boračke populacije

Pravo na jednokratnu dodjelu sredstava

Vlada Federacije BiH danas je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, izmijenila Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za rješavanje statusnih pitanja boraca i članova njihovih porodica, utvrđenog ovogodišnjim budžetom FBiH Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata.

Kako je precizirano, pravo na jednokratnu dodjelu sredstava može ostvariti nezaposleni demobilisani borac ako je prijavljen kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje jednu godinu prije stupanja na snagu ove odluke, koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu, ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji BiH i ako nema mjesečnih novčanih primanja.

Nova je i odredba da pravo na jednokratnu dodjelu sredstava može ostvariti bračni partner umrlog demobilisanog branioca koji je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje jednu godinu ukoliko nije zasnovao novu bračnu zajednicu, ako je kod nadležne službe za zapošljavanje prijavljen kao nezaposlena osoba najmanje jednu godinu prije stupanja na snagu ove Odluke, ukoliko stalno živi i ima prebivalište na teritoriji BiH i ako nema mjesečnih novčanih primanja.

Za bračnog partnera umrlog demobilisanog branioca se iznos jednokratne dodjele utvrđuje tako da broj mjeseci pripadnosti Oružanim snagama BiH umrlog demobilisanog borca bude pomnožen sa 4,50 KM.

Kako je obrazloženo, s ciljem poboljšanja materijalnog stanja ratnih vojnih invalida 100 posto prve grupe, od juna 2016. godine se radi na izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Izmjene su išle u pravcu povećanja dodatka za njegu i pomoć od strane druge osobe u odeređenom procentu, zavisno od stepena oštećenja organizma.

Kako donošenje tih izmjena i dopuna još nije okončano u parlamentarnoj proceduri, a imajući u vidu da se zdravstveno stanje ovih kategorija svakodnevno pogoršava i da to zahtjeva dodatna finansijska sredstva, te s ciljem poboljšanja njihovog materijalnog stanja i stvaranja uslova za kvalitetniji život, Vlada se i odlučila za donošenje ove odluke.

Na osnovu zahtjeva Saveza boraca FBiH i Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO-a, iz Odluke su uklonjene godine kao jedan od kriterija za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći, saopštio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Fena)

tagovi

Dec 07, 2018 20:07 Europe/Sarajevo
komenatari