Oct 13, 2018 21:55 Europe/Sarajevo
  • Utvrđivanje izbornih rezultata u Glavnom centru za brojanje

U toku je proces utvrđivanja rezultata Opštih izbora 2018. godine koji podrazumijeva objedinjavanje rezultata izbora sa redovnih biračkih mjesta i rezultata brojanja glasačkih listića u Glavnom centru za brojanje.

U vezi s tim, danas je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela Naredbu Glavnom centru za brojanje, da izvrši brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora na 27 biračkih mjesta iz 21 grada/opštine i to za različite nivoe vlasti, a u cilju pravilnog utvrđivanja rezultata glasanja, objavio je CIK BiH na svojoj web stranici.

(Agencije)

tagovi

komenatari