Oct 12, 2018 14:18 Europe/Sarajevo
  • Prekinuta sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Ana Babić prekinula je sjednicu na kojoj su, po hitnom postupku, razmatrane izmjene Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

 Neizvjesno je hoće li sjednica biti nastavljena u ovom sazivu ili će se čekati novi saziv Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo.

Izmjene Zakona o izvršavanju Budžeta odnose se na osnovicu za obračun plaća u visini 310 BAM i bod za obračun plaća u iznosu od 1.0 koji bi se primjenjivao za period od 1. septembra do 31. decembra ove godine.

Zastupnik SKS Mirsad Pindžo (Nezavisni blok) zatražio je od Vlade Kantona Sarajevo obrazloženje kako će usvajanje izmjena o izvršenju Budžeta uticati na Budžet za 2018. godinu jer, naveo je, već treba razmišljati o budžetu za narednu godinu.

On je zatražio i objašnjenje da li se povećanje plaća odnosi samo na realizaciju potpisanih ugovora sa sindikatima obrazovanja, te je naveo da nije precizirano da li se povećanje odnosi i na zastupnike, ministre i premijera.

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić pojasnio je da je sa vladinom preraspodjelom bilo moguće usvojiti izmjene Budžeta, to su budžetska sredstva, a riječ je o 5,6 miliona BAM, te da ovaj proces ima fiskalni efekt.

Halebić je naglasio da kolektivni ugovor za oblast visokog obrazovanja nema efekata na ovu izmjenu Budžeta, kao i da je bilo moguće retroaktivno isplaćivati plaće.

Zastupnik SKS Mirza Čelik (SDA) smatra da nije korektno neusvajanje izmjena Budžeta prema sindikatima srednjeg i osnovnog obrazovanja, te da je to bio minimum koji se morao realizirati.

Zastupnici su ranije zaključkom donijeli odluku da se povećanje plaća ne odnosi na zastupnike, premijera i ministre u Kantonu Sarajevu.

Neizvjesno je hoće li sjednica Skupštine Kantona Sarajevo u ovom sazivu ikako biti nastavljena – ili će se čekati na novi saziv nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavi konačne rezultate Općih izbora.

Poslanici su danas, kako je ranije najavljeno, trebali razmatrati informacije o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP “Gras” i Uprave KJKP “Vodovod i kanalizacija” od 17. augusta do 1. oktobra.

Na dnevnom redu, su između ostaloga, bili i nacrti strategija razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018. – 2022. godina za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanju sa sedmogodišnjim planom implementacije u Kantonu Sarajevo i Prijedlogu strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018. – 2022. godina.

(Agencije)

tagovi

komenatari