• U BiH u 2017. djelovalo 70 pružalaca internet usluga sa 700.578 pretplatnika

Podaci pokazuju da je korištenje interneta u Bosni i Hercegovini u stalnom porastu.

Regulatorna agencija za komunikacije objavila je Izvještaj o rezultatima godišnje ankete korisnika RAK dozvola za pružanje internet usluga u Bosni i Hercegovini za 2017. u kojem je navedeno da je zaključno sa 31. decembrom 2017. u BiH ukupno djelovalo 70 pružalaca internet usluga.

Rezultati ankete su pokazali da je u 2017. u Bosni i Hercegovini bilo ukupno 700.578 internet pretplatnika. Agencija procjenjuje da je u istom periodu bilo 3.064.072 korisnika interneta, odnosno da stopa korištenosti interneta u Bosni i Hercegovini za 2017. iznosi 86,77 posto.

Kada je u pitanju pristup internetu, u 2017. dominantna vrsta internet pristupa bio je xDSL sa 56,83 posto od ukupnog broja širokopojasnih pretplatnika u BiH, dok se na drugom mjestu nalaze pretplatnici kablovskog pristupa sa 33,41 posto.

Podaci pokazuju da je korištenje interneta u Bosni i Hercegovini u stalnom porastu, sa posebnim akcentom na upotrebu širokopojasnih usluga.

Agencija očekuje da će dalja liberalizacija tržišta telekomunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti brži i pristupačniji internet, kao preduslov za napredak ekonomije i društva u cjelini, saopćeno je iz RAK-a.

(Fena)

tagovi

Apr 17, 2018 15:45 Europe/Sarajevo
komenatari