Mar 13, 2018 11:12 Europe/Sarajevo
  • Istraživanje nafte: Vlada se vraća projektu teškom stotine miliona maraka

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine namjerava dodijeliti koncesiju za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru većeg entiteta.

Ovih dana je resorno Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije ponovo je objavilo tender u kojem traži stručnog konsultanta za pripremu raspisivanja javnog nadmetanja, prenosi Nezavisni istraživački centar.

Za istraživanje nafte u FBiH, već nekoliko godina postoji interes i međunarodnih korporacija, a Vlada FBiH je ranije potpisala i memorandum sa kompanijom „Shell“.

U međuvremenu su doneseni propisi neophodni za ovakav projekt, Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uredba o sadržaju ugovora o koncesiji za  istraživanje i eksploataciju nafte i plina, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u  Federaciji Bosne i Hercegovine te se krenulo u raspisivanje javnog tendera za izbor konsultanta.

Vlada FBiH nudi ugovor težak 1,2 miliona maraka za konsultantske usluge. Zbog pada cijena nafte na svjetskom tržištu „Shell“ je, kako su objavili mediji, privremeno odustao, ali su se okolnosti promijenile te ponovo postoji mogućnost za realizaciju ovog projekta. Krajem prošle godine su obavjestili resorno ministarstvo o namjeri da se vrate u projekt.

Memorandum o razumijevanju između Shella i Vlade FBiH potpisan je 2011. godine, produžen je 2013. i 2014. godine, a 2015. godine. Prema Memorandumu, kompanija Shell bi za taj projekt trebala izdvojiti između 300 i 700 miliona KM.

Naime, memorandumom je bilo predviđeno da će, na osnovu postojeće pisane dokumentacije o izvedenim istražnim radovima, Shell o vlastitom trošku izvršiti digitalizaciju geoloških i geofizičkih podataka, izraditi početni geološki i geofizički prikaz podataka i strukturnu rekonstrukciju tektonskog vijenca koristeći savremene alate, tehnologiju i ispitivanje, kako bi bili dobijeni osnovni podaci za procjenu perspektivnosti ležišta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(radiosarajevo) 

tagovi

komenatari