Feb 08, 2019 11:08 Europe/Sarajevo

Otvorena debata je emisija koja se bavi različitim temama, kao što su politička pitanja, ekonomska pitanja...

tagovi

komenatari