Jan 18, 2019 08:54 Europe/Sarajevo

Top reports je interesantna imisija koja obrađuje razne teme koje se tiču napretka tehnologije, i upotrebljavanje iste u industriji.

tagovi

komenatari