Nov 05, 2018 14:39 Europe/Sarajevo

Dan 13. aban u iranskom kalendaru se obilježava kao Dan borbe protiv arogancije, i podsjetnik je na tri važna događaja u savremenoj historiji Irana, koja su se desila u tri različita vremenska razdoblja, i zbog toga je taj dan u historiji zemlje registriran kao nezaboravan dan.

tagovi

komenatari