Most prirode u Teheranu je pješački prirodni most, simbol Teherana, koji spaja Park Talekani na istoku i Park vode i vatre na zapadu.

Feb 05, 2017 09:46 Europe/Sarajevo
komenatari