Oct 15, 2020 13:02 Europe/Sarajevo
  • Utvrđen sporazum o readmisiji između BiH i Pakistana

SaharTV - Riječ je o iznimno važnom sporazumu za BiH koja je posljednjih godina postala izrazito interesantna zemlja za ilegalnu migraciju na pravcu "balkanske rute".

Vijeće ministara BiH danas je održalo 31. vanrednu telefonsku sjednicu i utvrdilo Prijedlog sporazuma o readmisiji između VM BiH i Vlade Islamske Republike Pakistan i Prijedlog protokola između Ministarstva sigurnosnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Islamske Republike Pakistan o implementaciji ovog sporazuma.

Prijedlozi sporazuma i protokola biće dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnu zakonom predviđenu proceduru, uz prijedlog da se za njihovog potpisnika odredi ministar sigurnosti BiH.

Zaključivanjem ovog sporazuma BiH i Pakistan potvrđuju spremnost da se uključe u međunarodne akcije sprečavanja nelegalne migracije jer se Sporazumom regulišu pitanja prihvata vlastitih državljana, državljana trećih država i lica bez državljanstva koja borave na teritoriji ugovorne strane u suprotnosti sa njihovim zakonima.

Riječ je o iznimno važnom sporazumu za BiH koja je posljednjih godina postala izrazito interesantna zemlja za ilegalnu migraciju na pravcu "balkanske rute" u lancu zemalja preko kojih se odvija proces krijumčarenja osoba, opojnih droga, vozila i drugih vidovi organizovanog kriminala.

Prema utvrđenom prijedlogu protokola, nadležni organi za primanje, podnošenje i obradu zahtjeva za readmisiju, kao i onih za tranzit su Ministarstvo sigurnosti za Bosnu i Hercegovinu i Ministarstvo unutrašnjih poslova za Islamsku Republiku Pakistan.

Readmisija i prihvat državljana dviju država  te tranzit stranaca odvijaće se preko međunarodnih aerodoma u Sarajevu i Islamabadu.Sporazum stupa na snagu 30 dana od datuma prijema posljednje obavijesti koju  razmijene dvije države i okončanja interne zakonske procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu. Protokol stupa na snagu istog dana kad i Sporazum. 

(Vijesti.ba)

tagovi

komenatari