Jan 22, 2020 13:25 Europe/Sarajevo
  • Crkva iz dvorišta nane Fate mora biti izmještena do 1. aprila

SaharTV - Prema presudi koja je postala konačna 1. januara tekuće godine, crkva iz dvorišta Fate Orlović mora se izmjestiti u roku od tri mjeseca.

Presuda Suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Fata Orlović i drugi protiv BiH postala je konačna 1. januara ove godine, potvrdila je Belma Skalonjić, agentica BiH pred Sudom u Strasbourgu.

– Ne postoji mogućnost pravnog lijeka. Nadležne vlasti u BiH su dužne da osiguraju potpunu implementaciju u rokovima iz presude, ističe Skalonjić.

– Rok za provođenje presude je tri mjeseca, i ističe 1. aprila, kazao je Faris Vehabović, sudija Suda u Strasbourgu, napominjući da se tek od tog momenta može govoriti o eventualnom njenom neprovođenju.

(Oslodođenje)

komenatari