• Newsroom (19.04.2019.)

  Newsroom (19.04.2019.)

  Apr 20, 2019 15:35

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Newsroom (10.04.2019.)

  Newsroom (10.04.2019.)

  Apr 16, 2019 18:51

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Newsroom (07.04.2019.)

  Newsroom (07.04.2019.)

  Apr 10, 2019 16:30

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Newsroom (05.04.2019.)

  Newsroom (05.04.2019.)

  Apr 10, 2019 16:25

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Newsroom (03.04.2019.)

  Newsroom (03.04.2019.)

  Apr 05, 2019 14:40

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Otvorena debata (03.04.2019.)

  Otvorena debata (03.04.2019.)

  Apr 05, 2019 14:47

  Otvorena debata je emisija koja se bavi različitim temama, kao što su politička pitanja, ekonomska pitanja...

 • Otvorena debata (02.04.2019.)

  Otvorena debata (02.04.2019.)

  Apr 03, 2019 13:35

  Otvorena debata je emisija koja se bavi različitim temama, kao što su politička pitanja, ekonomska pitanja...

 • Newsroom (02.04.2019.)

  Newsroom (02.04.2019.)

  Apr 03, 2019 13:32

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Otvorena debata (31.03.2019.)

  Otvorena debata (31.03.2019.)

  Apr 01, 2019 15:18

  Otvorena debata je emisija koja se bavi različitim temama, kao što su politička pitanja, ekonomska pitanja...

 • Otvorena debata (27.03.2019.)

  Otvorena debata (27.03.2019.)

  Apr 01, 2019 15:10

  Otvorena debata je emisija koja se bavi različitim temama, kao što su politička pitanja, ekonomska pitanja...