• Newsroom (26.03.2019.)

  Mar 27, 2019 18:28

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Otvorena debata (24.03.2019.)

  Mar 26, 2019 16:27

  Otvorena debata je emisija koja se bavi različitim temama, kao što su politička pitanja, ekonomska pitanja...

 • Newsroom (25.03.2019.)

  Mar 26, 2019 15:59

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Newsroom (22.03.2019.)

  Mar 25, 2019 15:32

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Newsroom (24.03.2019.)

  Mar 25, 2019 08:38

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Newsroom (23.03.2019.)

  Mar 24, 2019 15:49

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Otvorena debata (20.02.2019.)

  Mar 24, 2019 11:18

  Otvorena debata je emisija koja se bavi različitim temama, kao što su politička pitanja, ekonomska pitanja...

 • Otvorena debata (26.02.2019.)

  Mar 24, 2019 11:15

  Otvorena debata je emisija koja se bavi različitim temama, kao što su politička pitanja, ekonomska pitanja...

 • Otvorena debata (07.03.2019.)

  Mar 24, 2019 11:02

  Otvorena debata je emisija koja se bavi različitim temama, kao što su politička pitanja, ekonomska pitanja...

 • Otvorena debata (12.03.2019.)

  Mar 24, 2019 10:59

  Otvorena debata je emisija koja se bavi različitim temama, kao što su politička pitanja, ekonomska pitanja...

komenatari