• Përshëndetje Shqipëri (21.01.2020)

  Përshëndetje Shqipëri (21.01.2020)

  Jan 21, 2020 05:44

  “Përshëndetje Shqipëri” është një emision argëtues në gjuhën shqipe, që prodhohet dhe transmetohet drejtpërsëdrejti nga rrjeti televiziv ndërkombëtar Sahar Balkan. Rubrikat e shumëllojshme të tij, si “Hapësira virtuale”, “Vështrime nga Irani” dhe “Ura e Firuzit” kontribuojnë në ngritjen e urave komunikuese kulturore mes Shqipërisë dhe Iranit

 • Përshëndetje Shqipëri (20.01.2020)

  Përshëndetje Shqipëri (20.01.2020)

  Jan 20, 2020 09:53

  “Përshëndetje Shqipëri” është një emision argëtues në gjuhën shqipe, që prodhohet dhe transmetohet drejtpërsëdrejti nga rrjeti televiziv ndërkombëtar Sahar Balkan. Rubrikat e shumëllojshme të tij, si “Hapësira virtuale”, “Vështrime nga Irani” dhe “Ura e Firuzit” kontribuojnë në ngritjen e urave komunikuese kulturore mes Shqipërisë dhe Iranit

 • Përshëndetje Shqipëri (19.01.2020)

  Përshëndetje Shqipëri (19.01.2020)

  Jan 19, 2020 14:44

  “Përshëndetje Shqipëri” është një emision argëtues në gjuhën shqipe, që prodhohet dhe transmetohet drejtpërsëdrejti nga rrjeti televiziv ndërkombëtar Sahar Balkan. Rubrikat e shumëllojshme të tij, si “Hapësira virtuale”, “Vështrime nga Irani” dhe “Ura e Firuzit” kontribuojnë në ngritjen e urave komunikuese kulturore mes Shqipërisë dhe Iranit

 • Përshëndetje Shqipëri (17.01.2020)

  Përshëndetje Shqipëri (17.01.2020)

  Jan 17, 2020 19:02

  “Përshëndetje Shqipëri” është një emision argëtues në gjuhën shqipe, që prodhohet dhe transmetohet drejtpërsëdrejti nga rrjeti televiziv ndërkombëtar Sahar Balkan. Rubrikat e shumëllojshme të tij, si “Hapësira virtuale”, “Vështrime nga Irani” dhe “Ura e Firuzit” kontribuojnë në ngritjen e urave komunikuese kulturore mes Shqipërisë dhe Iranit

 • Përshëndetje Shqipëri (13.01.2020)

  Përshëndetje Shqipëri (13.01.2020)

  Jan 13, 2020 09:18

  “Përshëndetje Shqipëri” është një emision argëtues në gjuhën shqipe, që prodhohet dhe transmetohet drejtpërsëdrejti nga rrjeti televiziv ndërkombëtar Sahar Balkan. Rubrikat e shumëllojshme të tij, si “Hapësira virtuale”, “Vështrime nga Irani” dhe “Ura e Firuzit” kontribuojnë në ngritjen e urave komunikuese kulturore mes Shqipërisë dhe Iranit

 • Novi dan (12.01.2020)

  Novi dan (12.01.2020)

  Jan 12, 2020 14:00

  Novi dan (12.01.2020)

 • Përshëndetje Shqipëri (12.01.2020)

  Përshëndetje Shqipëri (12.01.2020)

  Jan 12, 2020 13:55

  “Përshëndetje Shqipëri” është një emision argëtues në gjuhën shqipe, që prodhohet dhe transmetohet drejtpërsëdrejti nga rrjeti televiziv ndërkombëtar Sahar Balkan. Rubrikat e shumëllojshme të tij, si “Hapësira virtuale”, “Vështrime nga Irani” dhe “Ura e Firuzit” kontribuojnë në ngritjen e urave komunikuese kulturore mes Shqipërisë dhe Iranit

 • Përshëndetje Shqipëri (11.01.2020)

  Përshëndetje Shqipëri (11.01.2020)

  Jan 11, 2020 19:08

  “Përshëndetje Shqipëri” është një emision argëtues në gjuhën shqipe, që prodhohet dhe transmetohet drejtpërsëdrejti nga rrjeti televiziv ndërkombëtar Sahar Balkan. Rubrikat e shumëllojshme të tij, si “Hapësira virtuale”, “Vështrime nga Irani” dhe “Ura e Firuzit” kontribuojnë në ngritjen e urave komunikuese kulturore mes Shqipërisë dhe Iranit

 • Përshëndetje Shqipëri (10.01.2020)

  Përshëndetje Shqipëri (10.01.2020)

  Jan 11, 2020 13:42

  Përshëndetje Shqipëri (10.01.2020)

 • Novi dan (02.01.2020)

  Novi dan (02.01.2020)

  Jan 02, 2020 19:45

  Novi dan (02.01.2020)