• Newsroom (17.01.2019)

  Newsroom (17.01.2019)

  Jan 18, 2019 08:50

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Përshëndetje Shqipëri (16.01.2019)

  Përshëndetje Shqipëri (16.01.2019)

  Jan 17, 2019 19:29

  “Përshëndetje Shqipëri” është një emision argëtues në gjuhën shqipe, që prodhohet dhe transmetohet drejtpërsëdrejti nga rrjeti televiziv ndërkombëtar Sahar Balkan. Rubrikat e shumëllojshme të tij, si “Hapësira virtuale”, “Vështrime nga Irani” dhe “Ura e Firuzit” kontribuojnë në ngritjen e urave komunikuese kulturore mes Shqipërisë dhe Iranit.

 • Newsroom (16.01.2019)

  Newsroom (16.01.2019)

  Jan 17, 2019 14:26

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Newsroom (14.01.2019)

  Newsroom (14.01.2019)

  Jan 15, 2019 08:43

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Newsroom (13.01.2019)

  Newsroom (13.01.2019)

  Jan 14, 2019 09:25

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Përshëndetje Shqipëri (13.01.2019)

  Përshëndetje Shqipëri (13.01.2019)

  Jan 13, 2019 15:44

  “Përshëndetje Shqipëri” është një emision argëtues në gjuhën shqipe, që prodhohet dhe transmetohet drejtpërsëdrejti nga rrjeti televiziv ndërkombëtar Sahar Balkan. Rubrikat e shumëllojshme të tij, si “Hapësira virtuale”, “Vështrime nga Irani” dhe “Ura e Firuzit” kontribuojnë në ngritjen e urave komunikuese kulturore mes Shqipërisë dhe Iranit.

 • Newsroom (12.01.2019)

  Newsroom (12.01.2019)

  Jan 13, 2019 14:07

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Përshëndetje Shqipëri (11.01.2019)

  Përshëndetje Shqipëri (11.01.2019)

  Jan 12, 2019 11:30

  Përshëndetje Shqipëri

 • Newsroom (11.01.2019)

  Newsroom (11.01.2019)

  Jan 12, 2019 08:45

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Newsroom (10.01.2019)

  Newsroom (10.01.2019)

  Jan 11, 2019 07:48

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.