početak trajanje

Pakt Mesuda i Sadama

13:38 26

Lice u okviru

14:09 40
15:00 30
15:34 41

Sa sjevera Irana

16:19 34

Newsroom

Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana,  Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti. Emitira se svake večeri.

20:00 40
20:44 30

Islamska Medicina

Tradicionalna medicina našla se u kategoriji alternativne medicine. Tradicionalna medicina zbir je znanja, vještina i djelovanja temeljenih na teorijama, lokalnim vjerovanjima i iskustvima različiith kultura. Prakticira se u mnogim dijelovima svijeta. Ono što se danas u Iranu prepoznaje kao tradicionalna medicina učenja su čiji korijen seže  u 3. stoljeće po hidžri.

21:18 8