Ova serija priča priču o dvije porodice, Mazaheri i Saadati. Porodicu Mazaheri čine Hušang, otac porodice, Zohre, majka porodice i bankovna činovnica, Sara, starija kćer, koja nije položila medicinski specijalistički ispit, te Said, nezaposleni sin.

Apr 17, 2018 08:21 Europe/Sarajevo
komenatari