Nov 10, 2015 14:18 Europe/Sarajevo

U ovom dokumentarnom programu predstavljaju se biljne i životinjske vrste koje obitavaju u klimatskom području Kurdistana.

tagovi

komenatari