Bahtak je agent SAVAK-a kojeg svakog jutra budi telefon njegovog šefa, koji mu povjerava misiju kako bi spriječio djelovanje Bahmana, revolucionarnog mladića.

Ova serija zasnovana je na komičnim i fantastičnim parametrima, i u njoj nisu korištene scene sukoba i nasilja, koje bi nosile notu tragedije. 

Jan 27, 2018 11:04 Europe/Sarajevo