Rohingja je naziv za muslimansku manjinu koja živi u državi Mijanmar. Ova manjina je godinama suočena sa vjerskom i rasnom diskriminacijom. Diskriminacija je dosegnula vrhunac u junu 2012. godine kada je počeo progon muslimanske manjine. Ovaj film sa različitih aspekata obrađuje ovu temu. U njemu je zabilježeno nekoliko intimnih priča stradalnika. Ono što ćete vidjeti je pokušaj otkrivanja istine

tagovi

Dec 04, 2017 09:56 Europe/Sarajevo
komenatari