• Vijesti (10.11.2019)

  Vijesti (10.11.2019)

  Nov 11, 2019 18:31

  Vijesti (10.11.2019)

 • Vijesti (09.11.2019)

  Vijesti (09.11.2019)

  Nov 10, 2019 06:26

  Vijesti (09.11.2019)

 • Vijesti (07.11.2019)

  Vijesti (07.11.2019)

  Nov 09, 2019 13:32

  Vijesti (07.11.2019)

 • Vijesti (05.11.2019)

  Vijesti (05.11.2019)

  Nov 06, 2019 10:14

  Vijesti (05.11.2019)

 • Vijesti (04.11.2019)

  Vijesti (04.11.2019)

  Nov 05, 2019 10:24

  Vijesti (04.11.2019)

 • Newsroom (03.11.2019)

  Newsroom (03.11.2019)

  Nov 04, 2019 11:08

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, kao i zanimljivosti iz ekonomije, kulture i i sporta.

 • Newsroom (02.11.2019)

  Newsroom (02.11.2019)

  Nov 03, 2019 18:19

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, kao i zanimljivosti iz ekonomije, kulture i i sporta.

 • Përshëndetje Shqipëri (03.11.2019)

  Përshëndetje Shqipëri (03.11.2019)

  Nov 03, 2019 18:18

  “Përshëndetje Shqipëri” është një emision argëtues në gjuhën shqipe, që prodhohet dhe transmetohet drejtpërsëdrejti nga rrjeti televiziv ndërkombëtar Sahar Balkan. Rubrikat e shumëllojshme të tij, si “Hapësira virtuale”, “Vështrime nga Irani” dhe “Ura e Firuzit” kontribuojnë në ngritjen e urave komunikuese kulturore mes Shqipërisë dhe Iranit

 • Përshëndetje Shqipëri (02.11.2019)

  Përshëndetje Shqipëri (02.11.2019)

  Nov 03, 2019 18:15

  “Përshëndetje Shqipëri” është një emision argëtues në gjuhën shqipe, që prodhohet dhe transmetohet drejtpërsëdrejti nga rrjeti televiziv ndërkombëtar Sahar Balkan. Rubrikat e shumëllojshme të tij, si “Hapësira virtuale”, “Vështrime nga Irani” dhe “Ura e Firuzit” kontribuojnë në ngritjen e urave komunikuese kulturore mes Shqipërisë dhe Iranit

 • Përshëndetje Shqipëri (01.11.2019)

  Përshëndetje Shqipëri (01.11.2019)

  Nov 02, 2019 05:38

  “Përshëndetje Shqipëri” është një emision argëtues në gjuhën shqipe, që prodhohet dhe transmetohet drejtpërsëdrejti nga rrjeti televiziv ndërkombëtar Sahar Balkan. Rubrikat e shumëllojshme të tij, si “Hapësira virtuale”, “Vështrime nga Irani” dhe “Ura e Firuzit” kontribuojnë në ngritjen e urave komunikuese kulturore mes Shqipërisë dhe Iranit