naziv trajanje
Politički komentar
00:03:00
Put prema svjetlosti
00:12:45