naziv trajanje
Vijesti
00:05:00
Vijesti
00:06:00
Politički komentar
00:03:00
Put prema svjetlosti
00:13:55
Stav lidera Islamske republike Iran
00:13:30
Kratke vijesti
00:02:00