naziv trajanje
Vijesti
00:05:00
Vijesti
00:05:00
Politički komentar
00:03:00
Kafić IRIB
00:13:55
Osnove ljudske prava sa stanoviste Islama
00:13:10
Kratke vijesti
00:02:00