naziv trajanje
Vijesti
00:05:00
Vijesti
00:06:00
Politički komentar
00:03:00
Kafić IRIB
00:14:30
Osnove ljudske prava sa stanoviste Islama
00:12:10
Kratke vijesti
00:02:00