naziv trajanje
Politički komentar
00:03:00
Balkan u sedmici iza nas
00:14:25
Amerika i pogled na njenu suštinu
00:13:20