naziv trajanje
Vijesti
00:05:00
Vijesti
00:06:00
Politički komentar
00:03:00
Kafić IRIB
00:13:40
Stav lidera Islamske republike Iran
00:12:50
Kratke vijesti
00:02:00