naziv trajanje
Vijesti
00:05:00
Vijesti
00:06:00
Politički komentar
00:03:00
Stav lidera Islamske republike Iran
00:14:00
Bliski istok u sedmici iza nas
00:12:45
Kratke vijesti
00:02:00