naziv trajanje
Vijesti
00:05:00
Vijesti
00:06:00
Politički komentar
00:03:00
Iran u sedmici iza nas
00:13:10
Kratke vijesti
00:02:00