naziv trajanje
Vijesti
00:05:00
Vijesti
00:05:00
Politički komentar
00:03:00
Amerika i pogled na njenu suštinu
00:13:45
Kratke vijesti
00:02:00