naziv trajanje
Politički komentar
00:03:00
Kafić IRIB
00:13:50