naziv trajanje
Vijesti
00:05:00
Vijesti
00:05:00
Politički komentar
00:03:00
Stav lidera Islamske republike Iran
00:13:25
Kafić IRIB
00:14:30
Kratke vijesti
00:02:00