naziv trajanje
Politički komentar
00:03:00
Iran u sedmici iza nas
00:13:40